ქართული

ტრანსპორტირების კალკულატორი

აუქციონი:
მდებარეობა::
ჩატვირთვის პორტი
ქვეყანა / პორტი:
შიდა: 0$
საზღვაო: 0$
სულ: 0$

განმარტება


1. ფასები მოცემულია მხოლოდ დილერებისთვის (დილერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი რომელიც თვეში მინიმუმ 4 ავტომობილის შეძენას ახდენს)
2. კონსოლიდაცია (1 მანქანა 40'-იან კონტეინერში სხვა მანქანებთან ჩატვირთული) შესაძლოა იყოს მიუწვდომელი ზოგიერთი მიმართულებით. დაგვიკავშირდით დეტალური ინფორმაციისთვის.
3. შიდა ტრანსპორტირების ფასები დიდ მანძილზე შესაძლოა ვარირებდეს წლის სეზონზე დამოკიდებულებით