ქართული
ერთობლივად საქართველოს ბანკისგან
და ტაი კაპიტალისგან მოქმედებს რეფინანსირება პრინციპით 20%+80%, წლიური 11%-ად
banner6_bg.jpg
banner6_money.png
banner6_hand.png
banner6_percent_2080.png
banner6_line.png
banner1_bg.jpg
banner1_vehicles.png
banner1_line.png
საუკეთესო საძიებო სისტემა
ყველა აუკციონი ერთ საიტზე
უმსხვილესი აუქციონების Copart & IAAI
იმპორტის გადასახადი შეადგენს 0$
banner2_bg.jpg
banner2_cars.png
banner2_line.png
12 კონტრაქტორი-ტერმინალი
იძლევა საშუალებას მიიღო ტექნიკა ყველაზე ხელსაყრელ ფასად
banner3_bg.jpg
banner3_map.png
banner3_line.png
Oakland
Los Angeles
Miami
Savannah
Chicago
Newark
Houston
Norfolk
Seattle
Toronto
Montreal
Vacouver
ჩატვირთვის ფასი კონტეინერში
პრინციპით ჯიპი = სედანს
banner4_bg.jpg
banner4_container.png
banner4_cars.png
ტექნიკის დაჭრას, დაშლას, დაფასოებას და იმპორტის სერვისს
გთავაზობთ:
banner5_bg.jpg
banner5_line.png

0 Cars in Database

No front page content has been created yet.